Mẫu Hợp Đồng Thi Công Sửa Nhà Tại TPHCM Mới Nhất 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

HỢP ĐỒNG THI CÔNG SỬA CHỮA NHÀ TẠI TP.HCM

(số …/…./2021)

Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005.

Căn cứ vào luật thương mại của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006.

Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.

Hôm nay, ngày ….. tháng …… năm 2021, Chúng tôi hai bên gồm có:

BÊN GIAO THẦU (BÊN A):

Đại diện       : ……………………………….

Địa chỉ         : ………………………………………

Điện thoại   :……………………………………

MST              : (NẾU CÓ)…………………………….

BÊN NHẬN THẦU (BÊN B):

Tên đơn vị       : CÔNG TY TNHH TM – DV XÂY DỰNG PHÚC THỊNH

Đại diện          : ÔNG NGUYỄN BẢO HÂN        Chức vụ : 

Địa chỉ            : 

Điện thoại       : 0822 246 444

Mã số thuế      :

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng giao nhận thầu bao gồm những điều khoản và điều kiện như sau:

ĐIỀU I : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ

Bên A giao cho bên B nhận thi công sửa nhà trọn gói

Địa điểm thi công: ……………………………………………………………

Thời gian thi công ……………………  ngày

ĐIỀU II: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng: ………………………… VNĐ

Nếu có phát sinh thêm hạng mục ngoài bảng bảo giá, sẻ được 2 bên thống nhất giá cả không có trong bản hợp đồng này.

Hình thức hợp đồng: Tiền nhân công và vật tư sửa chữa nhà (kèm theo bảng dự toán đính kèm)

Phương thức thanh toán: Được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Loại tiền thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng.

Phương thức thanh toán:

Tạm Ứng 50% ngay sau khi kí hợp đồng, tương ứng số tiền ………….. VNĐ

Số tiền còn lại 50% sẽ được thanh toán hết sau khi nghiệm thu và bàn giao xong công trình.

ĐIỀU III: YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ KỸ THUẬT SỬA CHỮA NHÀ

Bên B thực hiện theo thi công phải tuân thủ theo đúng cam kết, yêu cầu vật tư, yêu cầu thiết kế kỹ thuật. Bảo đảm sự bền vững, tính chính xác của các kết cấu xây dựng căn nhà.

ĐIỀU IV: NGHIỆM THU BÀN GIAO & BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH SỬA NHÀ

  1. Nghiệm thu bàn giao

Việc nghiệm thu hạng mục sửa nhà, cải tạo nhà sẽ thực hiện theo đúng như cam kết giữa 2 bên, nghiệm thu ngay sau khi hoàn thành và bàn giao.

  1. Thời gian và điều kiện bảo hành

Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình.

ĐIỀU V: ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG SỬA NHÀ

Bên A có trách nhiệm:

Thanh toán theo Điều II của hợp đồng cho Bên B.

Bên B có trách nhiệm:

Đảm bảo thi công thông qua biện pháp thi công và trang thiết bị thi công với bên A trước khi thực hiện

Thi công đúng tiến độ, đúng khối lượng theo theo bảng dự toán đính kèm và đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo quy định trong hợp đồng và theo yêu cầu của Bên A

Mọi sự thay đổi về công trình, hoặc phát sinh tăng, giảm phải được sự đồng ý và chấp thuận của Bên A trước khi thi công.

Cung cấp dụng cụ, phương tiện, nhân lực đúng tiến độ, đầy đủ và phù hợp với công trình.

Tổ chức thi công đảm bảo các quy định về an toàn lao động, bảo hiểm theo quy định của Nhà Nước cho Công Trình, vật liệu và con Người

Trong quá trình thi công phải đảm bảo tài sản khi thi công và chịu trách nhiệm trước bên A và các cơ quan nhà nước về thiệt hại phát sinh xảy ra.

Cử nhân sự có tay nghề để thực hiện hợp đồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cũng như thẩm mỹ của công trình.

ĐIỀU VI: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai Bên cam kết thực hiện đúng Hợp đồng đã ký; Bên nào vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có gì vướng mắc hai bên sẽ thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết, nếu không tự giải quyết được sẽ đưa sự việc ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết, phán quyết của cơ quan chức năng là quyết định cuối cùng để hai bên thực hiện.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết, hợp đồng này được lập thành 02 (bốn) bộ, mỗi bộ có 04 trang và mỗi bên giữ 02 (hai) bộ, có giá trị như nhau.

             ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B 

            ( Kí và ghi rõ họ tên)                                                                             (Kí và ghi rõ họ tên)          

Xem ngay: Dịch vụ sửa nhà tại TPHCM để biết thêm về giá thi công sửa chữa nhà trọn gói